Bürgermeister Bogdan Szczesniak (POL)

Seite

„Unser Erfolgsrezept ist einfach und zukunftsweisend“

Bogdan Szczesniak, Bürgermeister der Stadt Jelcz-Laskowice

„W maju 2018 roku byliśmy serdecznie podejmowani przez Związek Strzelecki w pięknie połozonej strzelnicy w Gudensbergu. Jednym z punktów bogatego programu był pokaz slajdów ze spotkania młodzieży ze Szczyrca i Gudensbergu. Widząc na zdjęciach entuzjazm młodych, radość z tego, że są razem i atrakcyjne zajęcia w których biorą udział, pomyślałem, że to jest coś, do czego z całą pewnością powinna dołączyć młodzież z Jelcza-Laskowic. 

Dzięki goscinności burmistrza Szczyrca Olega Wasylyszyna i otwartości organizatorów moje marzenie spełniło się szybko. W 2019 roku młodzież z Jelcza-Laskowic po raz pierwszy została zaproszona na międzynarodowe spotkanie młodych, zorganizowane przez miasta partnerskie w Szczyrcu.

Szczerze mówiąc, kiedy zapoznałem się z programem, przez chwilę miałem wątpoliwości, czy polska młodzież będzie zachwycona pracą w pełnym słońcu na cmentarzu, podczas gdy ich rówieśnicy spędzaja wakacje w Chorwacji, Grecji czy Egipcie. Moje obawy okazały się zupełnie nieuzasadnione. Wrażenia uczestników były jak najlepsze. Podkreślali, że właśnie wspólna praca na cmentarzu niemieckich kolonistów w Szczyrcu miała niesamowitą siłę integrującą i pozwoliła im jeszcze lepiej zrozumieć, jakim tyglem kulturowym, cywilizacyjnym i narodowościowym była przez wieki ziemia lwowska. 

Tego bogactwa kultury i przyrody ukraińskiej młodzi mogli doświadczyć na wycieczce w Karpaty, podczas której podziwiali górskie krajobrazy w Bukowelu i słuchali występu huculskiej grupy folklorystycznej. Równie pozytywne wrażenia wynieśli z odwiedzin pięknego Lwowa i zwiedzania prastarych zabytków samego Szczyrca, a także nauki ukraińskich tańców i piosenek. Dzięki dyskotekom, atrakcjom lwowskiego aquaparku i turniejowi piłki nożnej młodzi nie nudzili się ani przez chwilę. Niech będzie mi wolno jeszcze raz podziękować organizatorom za przygotowanie tak atrakcyjnego programu. 

Co kryje się za sukcesem naszych spotkań młodzieżowych? Odpowiedź jest prosta. Z jednej strony potrzeba entuzjazmu młodzieży, a z drugiej doświadczenia i woli do rozwijania współpracy między naszymi miastami ze strony dorosłych organizatorów: burmistrzów, radnych, pracowników urzędu, nauczycieli i pedagogów, członków stowarzyszeń. Tak długo jak nie zabraknie tych dwóch elementów, możemy być spokojni o przyszłość młodzieżowej wymiany. Mam nadzieję, że od tego roku już z udziałem młodzieży z Jelcza-Laskowic, która zresztą bardzo się cieszy na możliwość goszczenia u siebie przyjaciół ze Szczyrca i Gudensbergu w 2020 roku.

Deutsche Übersetzung

„Anlässlich des kulinarischen Festes „Der Gudensberger Schmeckefuchs“ im Mai 2018, wurden wir gastfreundlich vom Schützenverein im Schützenhaus in Gudensberg empfangen. Einer der Programmpunkte war die Filmvorführung über die deutsch-ukrainische Jugendbegegnung 2017. Ich konnte den Enthusiasmus der Jugendlichen sehen, ihre Freude an den gemeinsamen Projekten spüren und dachte mir: Daran sollten sich Jugendliche aus Jelcz-Laskowice unbedingt anschliessen.  

Dank der Gastfreundlichkeit des Bürgermeisters von Schtschyrez, Oleh Vasylyshyn, und der Offenheit der Organisatoren erfüllte sich mein Traum ziemlich schnell. 2019 wurden Jugendliche aus Jelcz-Laskowice zum ersten Mal zur internationalen Jugendbegegnung eingeladen, die von unserer Partnerstadt Schtschyrez organisiert wurde.  

Nachdem ich das Programm der Begegnung gelesen hatte, kamen mir ehrlich gesagt kurz Zweifel auf. Werden sich polnische Jugendliche für die Arbeit auf dem Friedhof in voller Sonne begeistern können, während ihre Klassenkameraden womöglich ihre Sommerferien in Kroatien, Griechenland oder Ägypten verbringen? 

Doch meine Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet – die Jugendlichen erzählten mit Begeisterung von ihren Eindrücken. Sie betonten, dass gerade die gemeinsame Arbeit auf dem Friedhof der deutschen Siedlung „Rosenberg“ in Schtschyretz wie eine verbindende Kraft wirkte und ließ die Jugendlichen tiefer erkennen, dass das Lemberger Land jahrhundertelang ein Schmelztiegel der Zivilisationen, der Kulturen und der Völker war.   

Den Reichtum der ukrainischen Kultur und Natur konnten die Jugendlichen auch auf der Fahrt in die Karpaten und bei der Besichtigung uralter Sehenswürdigkeiten in Lemberg und Schtschyrez bewundern. Sie waren begeistert von der Möglichkeit, die ukrainischen Tänze und Lieder zu erlernen. Diskos, ein Besuch des Aquaparks und ein Fußballturnier ließen keine Zeit für Langeweile, so wurde mir berichtet. Ich darf noch einmal den Organisatoren für die Vorbereitung eines so attraktiven Programms recht herzlich danken.   

Was ist eigentlich das Rezept für den Erfolg unserer Jugendbegegnungen? Die Antwort scheint ganz einfach zu sein: Wir brauchen einerseits den Enthusiasmus der Jugendlichen, andererseits die Erfahrung und den Willen zur Entwicklung der Städtepartnerschaft von Seiten der erwachsenen Organisatoren: der Bürgermeister, der Stadtverordneten, der Magistratsmitarbeiter, der Lehrer und Pädagogen und der Vereinsmitglieder. Solange diese zwei Bestandteile nicht fehlen, können wir mit Zuversicht in die Zukunft des Jugendaustausches schauen. Ich hoffe, ab diesem Jahr immer mit der Teilnahme der Jugend aus Jelcz-Laskowice rechnen zu können. Sie und ich sind schon sehr gespannt auf das Treffen mit Freunden aus Schtschyrez und Gudensberg in Jelcz-Laskowize.“